Strafrecht

Strafrecht

Hammersmith Advocatenkantoor is gespecialiseerd in het strafrecht, hierin zijn wij zeer bedreven en hebben jarenlang ervaring. Wij staan u bij in elk strafrechtelijk geschil en zijn daarom het advocatenkantoor op het gebied van strafrecht.

VOORKOMEN VAN ZITTING IS ONS EERSTE DOEL

Als het mogelijk is proberen wij een zitting bij de rechtbank in uw zaak te voorkomen. Als u al gedagvaard bent is dit nog altijd mogelijk door middel van overleg en het treffen van een schikking. Door dat Hammersmith Advocatenkantoor zeer ervaren is in strafrecht geven wij altijd de juiste rechtsbijstand. Waardoor wij het verschil maken tussen vrijspraak, schikking of een veroordeling. Mocht het bovenstaande niet lukken en uw zaak moet wel op zitting worden behandeld, dan staan wij u uiteraard met onze jarenlange ervaring, inzet en expertise bij.

HEEFT U EEN OPROEP TOT VERHOOR ONTVANGEN OF EEN DAGVAARDING?

DAN IS EEN GESPECIALISEERD ADVOCAAT VAN GROOT BELANG

Het is van groot belang dat wanneer u een oproep tot verhoor heeft gekregen, een dagvaarding voor de rechtbank of voor een OM-zitting, dat u direct wordt bij gestaan door een gespecialiseerd advocaat. Dit kan direct het verschil maken voor u als verdachte. Wij hebben altijd het doel om uw zaak in goede banen te leiden, zoveel mogelijk schade te voorkomen en uw problemen zoveel mogelijk uit uw handen te nemen. Een dergelijke situatie waarin u beland is zeer stressvol en als u bijgestaan wordt door een ervaren strafrecht advocaat, heeft deze situatie vele malen minder impact op u.

Heeft u direct een advocaat nodig dan is Hammersmith Advocatenkantoor er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u. Een telefoontje naar ons is gratis en u spreekt direct met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Neem daarom altijd zo snel mogelijk contact met ons op en laat ons u adviseren, wij stellen uw belang en wensen centraal.
We zijn 24/7 bereikbaar op 010 – 2 263 928.
Of vul het contactformulier in, dan nemen wij spoedig contact met u op.

HAMMERSMITH ADVOCATENKANTOOR IS OOK DE SPECIALIST IN HET FISCAAL, EN FINANCIEEL-ECONOMISCH STRAFRECHT

Bent u in aanraking gekomen als verdachte met de FIOD, SIOD, AID of financiële recherche? Dan heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in fiscaal strafrecht en financieel-economisch strafrecht. Deze bijzondere opsporingsdiensten overvallen u uit het niets en zijn in uw leven bijzonder impact gevend. Hammersmith Advocatenkantoor kent ook hierin zijn specialisaties en onze advocaten hebben jarenlang ervaring in deze zaken. Onze advocaten kunnen u daarom zeer goed bijstaan in fiscale, economische, milieu en financiële strafzaken. Onder de laatste vallen ook de witwas- en ontnemingszaken.

BENT U VERDACHTE?

Een groot misverstand is dat u denkt dat u geen verdachte bent wanneer u geen dagvaarding heeft ontvangen. Wanneer u een oproep tot verhoor krijgt of de bijzondere opsporingsdiensten staan ineens voor uw deur voor een onderzoeking, dan is het uitermate belangrijk om in dit vroege stadium meteen een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Wanneer u goed voorbereid bent voor het verhoor en u wordt bijgestaan door een gespecialiseerd advocaat tijdens het verhoor, kan dit het verschil maken in de procedure. Hammersmith Advocatenkantoor helpt u graag bij de voorbereiding van dit verhoor en staat u bij tijdens het verhoor. Het is daarom zeer raadzaam advies bij onze advocaten in te winnen voordat u meewerkt aan een verhoor of aan een onderzoek.

Wilt u vrijblijvend uzelf informeren dan kunt u ook ons hiervoor altijd bellen, wij staan voor u klaar! Ons telefoonnummer is 010 – 2 263 928.

VEELGESTELDE VRAGEN

Nee, een advocaat is niet verplicht, maar is om meerdere redenen aan te raden. Bijstand door een gespecialiseerd deskundig advocaat die u bijstaat voor, tijdens en na een zitting vergroot uw kansen op vrijspraak, maar ook op een zo laag mogelijke straf.

Nee, een advocaat is niet verplicht, maar is om meerdere redenen aan te raden. Bijstand door een gespecialiseerd deskundig advocaat die u bijstaat voor, tijdens en na een zitting vergroot uw kansen op vrijspraak, maar ook op een zo laag mogelijke straf.

Onze advocaten leveren hun diensten in eerste instantie op betalende basis, dus u betaald zelf de kosten van onze rechtsbijstand. Informatie over onze tarieven kunt u opvragen bij ons kantoor. In sommige gevallen werkt Hammersmith volgens het pro-deo principe. Dit doen wij alleen als u voldoet aan de gestelde voorwaarden en dit nadrukkelijk met u is overeengekomen. Klikt u op deze link als u meer wilt weten over pro-deo bijstand.

Alleen als een rechtbank u dit opdraagt, bent u als meerderjarige niet verplicht te verschijnen op een zitting. Als minderjarige bent u altijd verplicht te verschijnen op een zitting. Als meerderjarige kunt u kiezen om uw advocaat te machtigen om naar uw strafzaak te gaan. Na machtiging vertegenwoordigd uw advocaat u in uw strafzaak. Wanneer u niet verschijnt en u machtigt uw advocaat niet, dan kan de rechtbank uw strafzaak bij verstek behandelen. In dit geval gaat uw strafzaak gewoon door en wordt u zonder uw aanwezigheid een straf opgelegd.

Daar u recht heeft op vrije advocaatkeuze kunt u bij niet tevredenheid altijd overstappen van advocaat. Uw huidige advocaat kent geen enkel recht hiertegen iets te doen

Het komt veel voor dat het Openbaar Ministerie een straf zelf oplegt zonder tussenkomst van een rechter en zo wordt de straf door het OM afgedaan. Het OM heeft hier de bevoegdheid toe, u kunt hierin denken aan een tijdelijke rijontzegging, bij rijden onder invloed of een ernstige snelheidsovertreding. Maar ook kunnen dit boetes of werkstraffen zijn bij first-offenders of bij enkelvoudige mishandeling of diefstal. Wanneer u een strafbeschikking ontvangt en u gaat hier niet tegen in verweer of u krijgt een strafbeschikking in de vorm van een boete en u betaald, dan erkent u in beide gevallen schuld en krijgt u een strafblad. Wanneer u dan een verklaring van goed gedrag nodig heeft kan dit grote gevolgen voor u hebben. Het is zeker aan te raden u daarom meteen goed te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat als u een strafbeschikking ontvangt.

Laat u direct voorlichten en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Deze kan voor u binnen de gestelde termijn van 14 dagen voor u in verzet gaan. Bij het verzet geeft u aan dat u het niet met de strafbeschikking eens bent, betaal deze dan ook niet in het geval van verzet. Het betalen van een strafbeschikking is gelijk aan bekennen van schuld en geeft mogelijkheid tot een strafblad. U moet er van doordrongen zijn dat de fatale reactie termijn voor een strafbeschikking 14 dagen is. Bij het te laat indienen van een verzet is deze onherroepelijk en kan weer gevolgen hebben voor het verkrijgen van een strafblad. Als u een strafblad heeft is het beperkend voor het krijgen van een verklaring voor goed gedrag.

U wordt in de meeste gevallen aangemerkt als verdachte in een zaak en willen ze u als zodanig verhoren. Hiertoe bent u als verdachte niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling en daarom ook niet verplicht te verschijnen op het politiebureau. De Officier van Justitie kan u wel op een opsporingslijst zetten, zodat u op heterdaad kan worden aangehouden. Laat u adviseren door een advocaat als u wel gehoor wilt geven aan de oproep tot verhoor. Het is belangrijk dat u een verhoor niet onderschat en dat u geadviseerd wordt in het geven van uw verklaring.

Als u niet voor verhoor verschijnt dan kan de Officier van Justitie besluiten u op een opsporingslijst te plaatsen. Vanaf dat moment loopt u het risico op heterdaad te worden aangehouden, waarna de politie u alsnog kan gaan horen. Voorafgaand aan het verhoor heeft u recht op bijstand van een advocaat. Een minderjarige verdachte heeft ook recht op bijstand tijdens het verhoor.

Bent u aangehouden, dan mag de politie u maximaal 6 uur vasthouden. Binnen deze tijd moet de politie u horen. Houdt er wel rekening mee dat de uren van aanhouding tussen 24.00 en 06.00 uur niet worden meegerekend. Na het verhoor kan de Officier van Justitie indien hier aanleiding toe is, besluiten u langer vast te houden. Dit is dan een inverzekeringstelling voor maximaal drie dagen, deze periode kan in bepaalde gevallen weer eenmaal met drie dagen worden verlengd. Na de inverzekeringstelling kan de rechter-commissaris besluiten om u in bewaring te stellen, dit gebeurd dan op vordering van de Officier van Justitie. De inverzekeringstelling duurt maximaal veertien dagen. Na deze periode indien noodzakelijk geacht kan de Officier van Justitie de rechtbank verzoeken tot een bevel van gevangenhouding. De maximale gevangenhouding is 90 dagen, de raadkamer van de rechtbank beslist hierover, of deze periode juist wordt geacht.

Uw minderjarige kind heeft altijd recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Bijstand mag ook verleend worden door de ouders of een vertrouwenspersoon. Bijstand door een advocaat is altijd wenselijk, de ervaring die de advocaat in deze zaken heeft is essentieel. Hij kan zo uw kind op de juiste manier adviseren.

De maximale onvoorwaardelijke gevangenisstraf door een politierechter opgelegd is 12 maanden.

D e maximale gevangenisstraf voor mishandeling is ten hoogste drie jaar, voor bedreiging is dit ten hoogste twee jaar. Voor beide delicten geldt een maximale geldboete van 20.750 euro, welke bijna nooit door de rechter wordt opgelegd en al zeker niet bij first-offenders. De hoogte van de opgelegde straf hangt af van diverse strafverzwarende of strafverminderende factoren.

HEEFT U STRAFRECHTELIJKE PROBLEMEN?

De gespecialiseerde strafrechtelijke advocaten van Hammersmith Advocatenkantoor staan uw bij in uw strafrechtelijke situatie. Het is daarom wel aan te raden om ons zo snel mogelijk in te schakelen, voordat u vragen beantwoordt of meewerkt aan een onderzoek. Ook om tijdig een procedure proberen te voorkomen of deze in goede banen te leiden wanneer de procedure onoverkomelijk is. Om die reden zijn wij 24 / 7 bereikbaar en heeft u altijd direct een van onze specialisten aan de telefoon. U kunt de gespecialiseerde strafrechtelijke advocaten van Hammersmith bereiken op 010 – 2 263 928.

WIJ ZIJN ER VOOR U EN STAAN U GRAAG BIJ!

Strafzaken zijn ingrijpend en v aak omvangrijk hierdoor kunnen er op vele gebieden onduidelijkheden of problemen ontstaan. Onze advocaten van Hammersmith werken landelijk, niets is voor ons te veel! Wij werken in uw belang!

Wat wij u ook nog over ons kunnen vertellen:

Hammersmith Advocatenkantoor werkt volgens onze cliënten naar volle tevredenheid en geven ons een 9.8 als gemiddeld cijfer.
Onze prettige communicatie, snelheid in handelen en expertise staan in de top drie van de meest genoemde punten.
Ons slagingspercentage is 92 % , wat uitstekend te noemen is. Hammersmith advocatenkantoor werkt volledig in uw belang en staat altijd voor u klaar.